Коды картриджей на HP, подбор картриджа по коду производителя

 

C4844AE (№10) ǀ C4844A (№10)

C4836AE (№11) ǀ C4836A (№11)

C4837AE (№11) ǀ C4837A (№11)

C4838AE (№11) ǀ C4838A (№11)

C4810A (№11) ǀ C4810AE (№11)

C4811A (№11) ǀ C4811AE (№11)

C4812A (№11) ǀ C4812AE (№11)

C4813A (№11) ǀ C4813AE (№11)

C6615DE (№15) ǀ C6615D (№15)

C9351AE (№21) ǀ C9351A (№21)

C9351CE (№21XL) ǀ C9351C (№21XL)

C9352AE (№22) ǀ C9352A (№22)

C9352CE (№22XL) ǀ C9352C (№22XL)

SD367AE (№21+№22) ǀ SD367A (№21+№22)

C8727AE (№27) ǀ C8727A (№27)

C8728AE (№28) ǀ C8728A (№28)

C51640AE (№40) ǀ C51640A (№40) ǀ 51640A (№40)

C51645AE (№45) ǀ C51645A (№45)

CZ637AE (№46) ǀ CZ637A (№46)

CZ638AE (№46) ǀ CZ638A (№46)

F6T40AE (№46) ǀ F6T40A (№46)

M0H57AE (GT51) ǀ M0H57A (GT51)

M0H54AE (GT52) ǀ M0H54A (GT52)

M0H55AE (GT52) ǀ M0H55A (GT52)

M0H56AE (GT52) ǀ M0H56A (GT52)

C6656AE (№56) ǀ C6656A (№56)

C6657AE (№57) ǀ C6657A (№56)

C9390A (№70) ǀ C9390AE (№70)

C9448A (№70) ǀ C9448AE (№70)

C9449A (№70) ǀ C9449AE (№70)

C9450A (№70) ǀ C9450AE (№70)

C9451A (№70) ǀ C9451AE (№70)

C9452A (№70) ǀ C9452AE (№70)

C9453A (№70) ǀ C9453AE (№70)

C9454A (№70) ǀ C9454AE (№70)

C9455A (№70) ǀ C9455AE (№70)

C9456A (№70) ǀ C9456AE (№70)

C9457A (№70) ǀ C9457AE (№70)

C9458A (№70) ǀ C9458AE (№70)

C9459A (№70) ǀ C9459AE (№70)

C9404A (№70) ǀ C9404AE (№70)

C9405A (№70) ǀ C9405AE (№70)

C9406A (№70) ǀ C9406AE (№70)

C9407A (№70) ǀ C9407AE (№70)

C9408A (№70) ǀ C9408AE (№70)

C9409A (№70) ǀ C9409AE (№70)

C9410A (№70) ǀ C9410AE (№70)

C9370A (№72) ǀ C9370AE (№72)

C9371A (№72) ǀ C9371AE (№72)

C9372A (№72) ǀ C9372AE (№72)

C9373A (№72) ǀ C9373AE (№72)

C9374A (№72) ǀ C9374AE (№72)

C9403A (№72) ǀ C9403AE (№72)

C9380A (№72) ǀ C9380AE (№72)

C9383A (№72) ǀ C9383AE (№72)

C9384A (№72) ǀ C9384AE (№72)

C4820A (№80) ǀ C4820AE (№80)

C4821A (№80) ǀ C4821AE (№80)

C4822A (№80) ǀ C4822AE (№80)

C4823A (№80) ǀ C4823AE (№80)

C4930A (№81) ǀ C4930AE (№81)

C4931A (№81) ǀ C4931AE (№81)

C4932A (№81) ǀ C4932AE (№81)

C4933A (№81) ǀ C4933AE (№81)

C4934A (№81) ǀ C4934AE (№81)

C4935A (№81) ǀ C4935AE (№81)

CH565A (№82) ǀ CH565AE (№82)

C4911A (№82) ǀ C4911AE (№82)

C4912A (№82) ǀ C4912AE (№82)

C4913A (№82) ǀ C4913AE (№82)

C9396AE (№88XL) ǀ C9396A (№88XL)

C9391AE (№88XL) ǀ C9391A (№88XL)

C9392AE (№88XL) ǀ C9392A (№88XL)

C9393AE (№88XL) ǀ C9393A (№88XL)

CC640HE (№121) ǀ CC640H (№121)

CN637HE (№121+№121) ǀ CN637H (№121+№121)

CC641HE (№121XL) ǀ CC641H (№121XL)

CC644HE (№121XL) ǀ CC644H (№121XL)

CH561HE (№122) ǀ CH561H (№122)

CH562HE (№122) ǀ CH562H (№122)

CH563HE (№122XL) ǀ CH563H (№122XL)

CH564HE (№122XL) ǀ CH564H (№122XL)

CR340HE (№122+122) ǀ CR340H (№122+122)

F6V17AE (№123) ǀ F6V17A (№123)

F6V16AE (№123) ǀ F6V16A (№123)

F6V19AE (№123XL) ǀ F6V19A (№123XL)

F6V18AE (№123XL) ǀ F6V18A (№123XL)

C9364HE (№129) ǀ C9364H (№129)

C8767HE (№130) ǀ C8767H (№130)

С8765HE (№131) ǀ С8765H (№131)

C9363HE (№134) ǀ C9363H (№134)

C8766HE (№135) ǀ C8766H (№135)

C9369HE (№138) ǀ C9369H (№138)

CB335HE (№140) ǀ CB335H (№140)

CB336HE (№140XL) ǀ CB336H (№140XL)

CB337HE (№141) ǀ CB337H (№141)

CB338HE (№141XL) ǀ CB338H (№141XL)

C8721HE (№177) ǀ C8721H (№177)

C8771HE (№177) ǀ C8771H (№177)

C8772HE (№177) ǀ C8772H (№177)

C8773HE (№177) ǀ C8773H (№177)

C8774HE (№177) ǀ C8774H (№177)

C8775HE (№177) ǀ C8775H (№177)

C8719HE (№177XL) ǀ C8719H (№177XL)

Q7967HE (№177) ǀ Q7967H (№177)

CB316HE (№178) ǀ CB316H (№178)

CB317HE (№178) ǀ CB317H (№178)

CB318HE (№178) ǀ CB318H (№178)

CB319HE (№178) ǀ CB319H (№178)

CB320HE (№178) ǀ CB320H (№178)

CN684HE (№178XL) ǀ CN684H (№178XL)

CH083HE (№ 178) ǀ CH083H(№178)

CZ101AE (№650) ǀ CZ101A (№650)

CZ102AE (№650) ǀ CZ102A (№650)

CZ109A (№655) ǀ CZ109AE (№655)

CZ110A (№655) ǀ CZ110AE (№655)

CZ111A (№655) ǀ CZ111AE (№655)

CZ112A (№655) ǀ CZ112AE (№655)

CZ129A (№711) ǀ CZ129AE (№711)

CZ130A (№711) ǀ CZ130AE (№711)

CZ131A (№711) ǀ CZ131AE (№711)

CZ132A (№711) ǀ CZ132AE (№711)

CZ133A (№711) ǀ CZ133AE (№711)

CZ134A (№711) ǀ CZ134AE (№711)

CZ135A (№711) ǀ CZ135AE (№711)

CZ136A (№711) ǀ CZ136AE (№711)

B3P19A (№727) ǀ B3P19AE (№727)

B3P20A (№727) ǀ B3P20AE (№727)

B3P21A (№727) ǀ B3P21AE (№727)

B3P22A (№727) ǀ B3P22AE (№727)

B3P23A (№727) ǀ B3P23AE (№727)

B3P24A (№727) ǀ B3P24AE (№727)

C1Q12A (№727) ǀ C1Q12AE (№727)

CC653AE (№901) ǀ CC653A (№901)

CC654AE (№901XL) ǀ CC654A (№901XL)

CC656AE (№901) ǀ CC656A (№901)

CD975AE (№920XL) ǀ CD975A (№920XL)

CD972AE (№920XL) ǀ CD972A (№920XL)

CD973AE (№920XL) ǀ CD973A (№920XL)

CD974AE (№920XL) ǀ CD974A (№920XL)

CN053AE (№932XL) ǀ CN053A (№932XL)

CN054AE (№933XL) ǀ CN054A (№933XL)

CN055AE (№933XL) ǀ CN055A (№933XL)

CN056AE (№933XL) ǀ CN056A (№933XL)

C2P23AE (№934XL) ǀ C2P23A (№934XL)

C2P24AE (№935XL) ǀ C2P24A (№935XL)

C2P25AE (№935XL) ǀ C2P25A (№935XL)

C2P26AE (№935XL) ǀ C2P26A (№935XL)

C2N93AE (№940XL) ǀ C2N93A (№940XL)

C4906AE (№940XL) ǀ C4906AE (№940XL)

C4907AE (№940XL) ǀ C4907AE (№940XL)

C4908AE (№940XL) ǀ C4908AE (№940XL)

C4909AE (№940XL) ǀ C4909AE (№940XL)

CN045AE (№950XL) ǀ CN045A (№950XL)

CN046AE (№951XL) ǀ CN046A (№951XL)

CN047AE (№951XL) ǀ CN047A (№951XL)

CN048AE (№951XL) ǀ CN048A (№951XL)

CN049AE (№950) ǀ CN049A (№950)

CN625AE (№970XL) ǀ CN625A (№970XL)

CN626AE (№971XL) ǀ CN626A (№971XL)

CN627AE (№971XL) ǀ CN627A (№971XL)

CN628AE (№971XL) ǀ CN628A (№971XL)

L0S20YC (№976YC) ǀ L0S20Y (№976YC)

L0S29YC (№976YC) ǀ L0S29Y (№976YC)

L0S30YC (№976YC) ǀ L0S30Y (№976YC)

L0S31YC (№976YC) ǀ L0S31Y (№976YC)

L0R16A (№981Y) ǀ L0R16 (№981Y)

L0R13A (№981Y) ǀ L0R13 (№981Y)

L0R14A (№981Y) ǀ L0R14 (№981Y)

L0R15A (№981Y) ǀ L0R15 (№981Y)

 

 

при использовании материалов ссылка на сайт awella.ru обязательна